Kto sme


  • Slovenský atletický zväz k Vám prichádza s jedinečným projektom DETSKÁ ATLETIKA, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich ratolestiam novú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov, podporiť športovú prípravu najmladších detí v atletických oddieloch a kluboch, ale najmä hravou formou naučiť deti pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vybudujú pozitívny vzťah a lásku k športu na celý život.

  • Cieľom atletickej škôlky nie je prioritne vychovať budúcich profesionálnych atlétov. Ide o službu pre rodičov, ktorí chcú, aby sa ich deti naučili pravidelnému a zdravému pohybu, zabavili sa a do budúcnosti sa mohli zamerať na akýkoľvek šport profesionálne alebo rekreačne.

 

 

Ako sa k nám pridať


 

  • Stačí, ak prídete na jeden z našich tréningov, ktorých termíny nájdete v položke TRÉNINGY.

  • Vek dieťaťa pre prihlásenie do našej škôlky je veľmi individuálny. Odporúčame prísť sa pozrieť na náš tréning, kde uvidíte, či dieťa spolupracuje a zapája sa. Prvý - skúšobný tréning je u nás zdarma. Najmladšie dieťa, ktoré sa k nám zvyčajne pridá má 3-4 roky.

  • Ak budete mať záujem v tréningoch pokračovať, vyplníte prihlášku, ktorú dostanete na tréningu. Do atletickej škôlky sú spravidla prijímané všetky deti, ktoré prejavia záujem, nerobí sa talentový výber.
Aj v tomto roku sme fungovali s finančnou podporou mesta Považská Bystrica.